Chanh thấy hiện tượng SPAM và làm phiền ở Việt Nam rất phổ biến, bởi vậy quyết định phải hành động để hạn chế việc này. dịch vụ chặn cuộc gọi, tin nhắn đến số điện thoại cá nhân lần này phù hợp với những bạn nào gặp số máy lạ làm phiền. Hay máy điện thoại của bạn không hỗ trợ tính năng chặn cuộc gọi, hoặc không phải là các dòng máy cao cấp có thể cài đặt thêm các ứng dụng chặn cuộc gọi.

Lưu ý: Kể cả 1280 mình đang dùng cũng có chế độ hạn chế cuộc gọi bạn nhé. Chanh sẽ hướng dẫn các bạn ở một bài viết khác, còn đây là tổng hợp các dịch vụ chặn cuộc gọi, tin nhắn cho các bạn nào cần.

Đăng ký, hủy dịch vụ chặn cuộc gọi, tin nhắn Viettel – All Blocking

Dịch vụ Phí Cú pháp
Đăng ký chặn cuộc gọi 5000đ / 1 tháng Soạn tin: KMC gửi 909
Đăng ký chặn tin nhắn 5000đ / 1 tháng KMS gửi 909
Đăng ký chặn cuộc gọi & tin nhắn 7000đ / 1 tháng KMA gửi 909
Chặn số điện thoại mới (Chặn cả tin nhắn, cuộc gọi) Miễn Phí 10 thuê bao Soạn tin CHAN X Y Z… gửi 909 (X,Y,Z là số điện thoại cần chặn)
Chặn cuộc gọi đến Miễn Phí 10 thuê bao Soạn tin CHAN SB X Y Z… gửi 909
Chặn tin nhắn đến Miễn Phí 10 thuê bao CHAN SB X Y Z… gửi 909
Xóa số bị chặn trong danh sách Miễn Phí Soạn tin: Xoa SDT1 SDT2… gửi 909
Hủy dịch vụ All Blocking Miễn phí Soạn tin: HUY gửi 909
Hủy dịch vụ Sống Khỏe Miễn phí Soạn tin: HUY SONGKHOE gửi 5005

Lưu ý: Từ thuê bao 11 cần chặn, mỗi số cần chặn mới phí là 500đ

Đăng ký, hủy dịch vụ chặn cuộc gọi tin nhắn Mobifone Call Barring

Dịch vụ Phí Cú pháp
Đăng ký Call Barring 9000đ/ 30 ngày Soạn tin: DK CB gửi 999
Hủy đăng ký Call Barring 200đ Soạn tin: HUY CB gửi 999
Kiểm tra tình trạng dịch vụ 200đ Soạn tin: XEM CB gửi 999
Bật tính năng Blacklist (Những số cần chặn) 200đ Soạn tin: BAT BL gửi 999
Thêm số điện thoại cần chặn vào Blacklist 200đ Soạn tin: THEM BL ĐT1, ĐT2,… gửi 999 (ĐT1 là số điện thoại bạn cần chặn, VD: 0934666111. Sử dụng dấu cách để phân tách)
Xem danh sách Blacklist hiện tại 200đ Soạn tinL XEM BL gửi 999
Xóa danh sách Blacklist 200đ Soạn tin: XOA BL ALL gửi 999

Lưu ý: Nhà mạng Mobifone chỉ cho chặn tối đa 25 số điện thoại

Đăng ký, hủy dịch vụ chặn cuộc gọi tin nhắn VinaPhone Call Blocking

Dịch vụ Chi phí Cú pháp
Đăng ký Call Blocking 10000đ / 30 ngày Soạn tin: DK gửi 9336
Hủy dịch vụ Call Blocking Miễn Phí Soạn tin: HUY gửi 9336
Thêm số điện thoại mới cần chặn Miễn phí 5 số thuê bao Soạn tin: CHAN SDT1 SDT2 gửi 9336 (SDT là số điện thoại cần chặn, sử dụng cấu cách để phân biệt
Xem danh sách hiện tại Soạn tin: CHAN DS gửi 9336
Xóa số điện thoại nằm trong danh sách Soạn tin: XOA SDT1 SDT2 gửi 9336
Tạm ngưng sử dụng Soạn tin: CHAN OFF gửi 9336
Sử dụng lại danh sách Soạn tin: CHAN ON gửi 9336

Lưu ý: Từ thuê bao số 6 cần chặn thu phí 500đ cho một số điện thoại mới cần thêm vào danh sách  

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *