Quy Chế Tài khoản

Quy chế tài khoản

Bạn hiểu và đồng ý rằng bằng việc đăng ký Tài khoản trên website muaban.squland.com và/hoặc Ứng dụng Mua Bán Squaland, bạn và Mua Bán Squaland đã thiết lập một quan hệ hợp đồng dịch vụ thương mại điện tử. Theo đó, bạn có nhu cầu sử dụng các dịch vụ đăng tin và các dịch vụ khác mà Mua Bán Squaland cung cấp trên website và Ứng dụng Mua Bán Squaland.

1. Đăng ký tài khoản trên website và Ứng dụng Mua Bán Squaland

– Để sử dụng một số tính năng của Mua Bán Squaland, bạn phải tạo Tài khoản trên website và/hoặc Ứng dụng (Đăng ký tài khoản)

– Khi tạo Tài khoản bạn phải đồng ý cung cấp một cách chính xác và đầy đủ thông tin được yêu cầu (Dữ liệu tài khoản).

– Nếu bạn cung cấp thông tin của bất kỳ bên thứ ba nào cho Mua Bán Squaland, chúng tôi có quyền tin rằng bạn đã đạt được sự thỏa thuận cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển giao thông tin của họ cho chúng tôi.

2. Bảo vệ tài khoản

– Để sử dụng và bảo vệ Tài khoản, bạn phải cung cấp một số điện thoại và Mật khẩu (Dữ liệu đăng ký) để bảo vệ tài khoản.

– Bạn phải có trách nhiệm bảo vệ và giữ bí mật Mật khẩu này, Mua Bán Squaland không có bất kỳ trách nhiệm liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Mật khẩu của bạn bị mất mát và/hoặc bên thứ ba nào khác biết đến Mật khẩu của bạn.

– Nếu bạn chia sẻ tài khoản của mình đối với bất kỳ bên nào khác thì bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm về tất cả các hành động được thực hiện và hậu quả dưới tên Tài khoản của Bạn, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hành động của bạn.

– Hành vi sử dụng dữ liệu đăng ký của người khác mà không được thực hiện dưới sự đồng ý hoặc khi có sự quan sát của người sở hữu Tài khoản được coi là trái phép.

– Mua Bán Squaland sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại bạn gây ra do việc sử dụng trái phép tài khoản của người khác, bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại của Mua Bán Squaland hoặc của những người khác nếu sử dụng trái phép Tài khoản.

– Bạn sẽ thông báo ngay lập tức cho Mua Bán Squaland nếu phát hiện hoặc nghi ngờ việc có người truy cập trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật vào Dữ liệu tài khoản hoặc Dữ liệu đăng ký của bạn.

3. Chấm dứt hoạt động của Tài khoản

– Mua Bán Squaland sẽ chấm dứt vĩnh viễn hoặc tạm thời hoạt động của Tài khoản nếu bạn được xác định đã vi phạm Quy chế tài khoản, Quy chế hoạt động, Quy định đăng tin mà không cần báo trước.

– Mua Bán Squaland có quyền quyết định Tài khoản đó có vi phạm Quy chế tài khoản, Quy chế hoạt động, Quy định đăng tin hay không.

– Bạn có thể yêu cầu chấm dứt tài khoản bằng cách thông báo với ban quản trị Mua Bán Squaland bằng email.

4. Quy định khác

– Bạn có thể thay đổi Dữ liệu tài khoản bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang Thông tin cá nhân.

– Việc yêu cầu, sử dụng, bảo vệ dữ liệu được quy định cụ thể trong Quy chế riêng tư.

5. Riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân

– Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo các điều khoản của Quy chế riêng tư.

LUÔN LUÔN HỖ TRỢ BẠN

CHÚNG TA CÓ THỂ GIÚP ĐỠ GÌ?

Khách hàng vui lòng cung cấp cho nhân viên hỗ trợ (số điện thoại, email đăng ký và ID đăng tincần được hỗ trợ) Chúc quý khách nhiều sức khoẻ và thành công !!

So sánh

Enter your keyword